Brainspotting Noord Nederland

Effectieve verandering bij (emotionele) blokkades en/of trauma.
Richting voor je lijf, een lichter hart
en een boost voor het brein.

Sprankelend leven

Onbevangen zijn, innerlijke rust ervaren, voldaan voelen met een stralende lach.
Dat is sprankelen, hét gevoel van écht leven!
Er zijn momenten dat het leven zijn kleur lijkt te verliezen en dat de sprankeling naar de achtergrond verdwijnt. Leven lijkt eerder overleven. Brainspotting kan dan uitkomst bieden. Net als een vuurtoren, die als baken van licht zicht geeft op een nieuwe koers, zodat jij weer gaat sprankelen.

Brainspotting

Je hebt last van terugkerende stress, onrust, pijn, frustratie of vermoeidheid. Steeds vaker lijk je te blokkeren of loop je vast. Misschien heb je al veel geprobeerd en zou je graag begrijpen wat de oorzaak is. Je wilt dit graag doorbreken.

Je wilt weer genieten!

Als coach en brainspotter, help ik je graag naar herstel, met een blijvende en duurzame verandering.


Hallo! Ik ben Anke. Klik op de foto voor meer informatie.

Wat is brainspotting?

Brainspotting is een brein- en lichaamsgerichte benadering met psychologische effecten. Zo herkenbaar voor de een, zo nietszeggend voor een ander. Dat ons brein het meest complexe orgaan van ons lichaam is zal geen nieuws zijn. Het lijkt verrassend veel op het heelal met al haar sterren, een ingewikkeld netwerk met miljarden neuronen (zenuwcellen). Daarnaast kan het nog minstens zoveel verbindingen aanleggen. Op deze manier worden signalen doorgegeven aan onze gedachten, emoties, waarnemingen. Het is een uitdaging deze complexiteit kort en begrijpelijk uit te leggen. We beperken ons daarom tot een beknopte weergave. Alles wat we bewust en onbewust zien en ervaren wordt opgeslagen in ons brein. Postieve en negatieve ervaringen. Op het moment dat het lichaam een eerder opgedane ervaring herkend, zal het een signaal afgeven. Bijvoorbeeld een signaal om niet te gaan oversteken als er een auto aan komt rijden. Dit is een heel gezonde natuurlijke reactie. Het lichaam weet echter niet het verschil tussen gezond en ongezond en zal signalen afgeven op basis van eerder meegemaakte gebeurtenissen. Als een situatie dusdanig heftig is geweest, zal het signalen blijven afgeven, die men als belemmerend kan ervaren. Zelfs in nieuwe situatie's, waarmee men prima mee uit de voeten had gekund. Het verwerken van deze belemmeringen, (emotionele) blokkades en/of trauma maakt gezonde reactie's weer mogelijk. Aangezien het lijf/brein deze signalen (on)bewust heeft opgeslagen, starten we lichaamsgericht en zijn de gezonde reactie's een psychologische uitwerking.


We kunnen (on)bewust al jaren met blokkades rondlopen. En daarnaast ook prima functioneren. Aan de bel trekken gebeurt meestal, als blokkades het dagelijks leven gaan beheersen of als er bijvoorbeeld lichamelijke klachten ontstaan. Veertig procent van de bevolking in onze samenleving heeft te maken met psychische klachten.

Hoe werkt brainspotting?

‘Where you look, effects how you feel.’ Een bekende uitspraak van David Grand, die brainspotting ontdekte vanuit de EMDR. Hij ontdekte dat emotioneel opgeslagen lading in het brein verbonden was, met een oogpositie. Deze oogpositie, het punt waar jij op dat moment naar kijkt, noemen we een ‘brainspot’. Een brainspotting therapeut lokaliseert dit punt. Vervolgens blijf jij naar dat punt kijken en luister je naar rustige muziek. Deze muziek stimuleert het brein. Ondertussen brengen jouw hersenen zelf een diepgaande verwerking op gang.

Trauma en ons gestel:

De werking van ons brein verandert als we emotionele blokkades / trauma met ons meedragen.

Het kan onze stemmingen, geheugen, denkvermogen of fysieke gezondheid beïnvloeden.

Bewezen is, dat het brein makkelijker nieuwe verbindingen aanlegt, als het zich op meerdere zaken tegelijk focust. Het is een natuurlijk fenomeen, een functie van ons brein, die we onbewust inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het leren bespelen van een muziekinstrument. Het natuurlijk fenomeen, is iets wat we kunnen zien, horen of voelen in een afwisselend patroon. Bijvoorbeeld geluid of vibratie van het ene oor naar het andere. Of als onze ogen een pointer volgen, die van links naar rechts gaat. Daarom gebruiken we tijdens brainspotting muziek en een pointer. Gedurende het verwerkingsproces worden nieuwe verbindingen aangelegd en lost lading in het brein op. Anders geformuleerd kunnen we zeggen. Negatieve herinneringen die vrijkomen resulteren in pijnlijke gevoelens, die vervolgens overgaan in meer opluchting en een gevoel van rust en vrede.


Waarbij brainspotting ingezet kan worden?

Brainspotting is een relatief nieuwe methode, ontwikkeld om mensen te helpen bij de verwerking van diverse (emotionele) problemen en/of trauma. Ook kan het ingezet worden bij persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van (sport)prestaties. Daarbij valt te denken aan:

Stressklachten

 • Burn-out
 • Spanning
 • Hyperventilatie
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen

Angst

 • Prestatie angst
 • Rij- en/of vliegangst
 • Paniek
 • Social angst
 • Andere angstklachten

Trauma

 • (School)trauma
 • Emotionele blokkades
 • Lichamelijke pijn
 • Creatieve blokkades
 • Vage klachten

Toegankelijk

Lastig je probleem verwoorden of begrijpen? Voor brainspotting is dit ook niet nodig.

Effectief

Veel cliënten voor jou ervoeren binnen enkele sessies opmerkelijke verschillen.

Diepgaand

Voorbijgaand aan je bewustzijn, worden de diepere delen in je brein bereikt.

Uitwisselbaar

Brainspotting is prima te combineren met een andere vorm van coaching en/of therapie.

Hoe effectief is brainspotting?

Al zien we de indrukwekkende effecten van deze methode in de praktijk, en in onze trainingen. En toch presenteert Grand, de grondlegger van brainspotting, brainspotting niet als een gevestigde therapie. Hij spreekt van een methode, die voortdurend in ontwikkeling is. We hebben nog altijd meer vragen dan antwoorden. Deze open, eerlijke en nederige houding, is er één die mij persoonlijk raakt en aanspreekt. De effecten worden als krachtig en baanbrekend ervaren. De methode werkt diepgaand en is te combineren met andere vormen van therapie. Niet voor niets, noemt Grand de methode ‘very powerfull’. Daarnaast wordt het ondergaan van brainspotting laagdrempelig en als relatief zacht ervaren.

Brainspotting overstijgt cultuur en/of taal:

Wereldwijd zijn over 52 landen inmiddels 13.000 brainspotting therapeuten actief.